Keräyspaperista pakkaukseksi

Kuitumateriaalin valmistuksessa   keräyspaperista koostuva raaka-aine sekoitetaan veden kanssa massaksi. Seos pumpataan tämän jälkeen altaaseen, josta nestemäinen materiaali imetään muotteihin alipaineella samalla kun vesi erotellaan pois. Tämän jälkeen kostea materiaali prässätään ja kuivataan. Kun materiaali on kuivunut, se prässätään tarvittaessa uudelleen. Prosessissa käytetyt koneet toimivat suljetussa vesijärjestelmässä, jossa vesi puhdistetaan ja käytetään uudelleen. Jätevettä prosessissa ei synny ollenkaan.

Paikallisesti kierrätetty

Ympäristöystävällinen alusta loppuun

Tuotteiden valmistusketju perustuu paikallisesti kierrätetyynn paperiin. Paperikuidun kierrätys on mahdollista seitsemän kertaa, ja sen jälkeenkin sitä voi hyödyntää energialähteenä.

Ympäristöystävällisyys näkyy myös tuotannossa mm. suljettuna vesikiertona, lämmön talteenottona, biokaasun käyttönä sekä omien jätteiden kierrättämisenä. Esimerkiksi toimistopaperit käytetään uudelleen omassa tuotannossa.

Meitä voidaan siis pitää ekologisen pakkaamisen kotimaisena suunnannäyttäjänä.