Ecopulpilla on pitkä kokemus kuitupakkaus suunnittelusta:

Tarpeesta tai visiosta tuotteeksi

Suunnittelemme kuituvalospakkauksen toiveidesi mukaan alusta saakka tai viimeistelemme valmiin 3D-suunnitelman. Tärkeintä on saavuttaa pakkaukselle asetetut tavoitteet. Otamme aina huomioon suunnitellun ulkopakkauksen sekä kokonaiskustannukset. Elinkaariajattelu sekä ympäristöviestintä on mukana  tässä prosessissa.

01. Ideasta liikkeelle

Lähdemme aina liikkeelle tuotteesta ja pakkaukseen liittyvistä toiveista. Teemme valmiin 3D suunnitelman ehdotukseksi ja otamme vastaan valmiita 3D-suunnitelmia. Hyväksytyn suunnitelman jälkeen siirrytään muottien valmistukseen sekä testausvaiheeseen.

02. Viimeistely tuotantoon

Testausvaiheessa kiinnitämme huomiota yksityiskohtiin ja valmistamme demo-version pakkauksesta. Tämän jälkeen viimeistelemm muodostusmuotin, siirtomuotin sekä tarvittaessa jälkiprässäysmuotin, jotta sisäpakkauksen tuotanto voi alkaa.

Yhteystietoihin

Kysy lisää