Plast eller grön framtid?

future.jpg

Ecopulp arbetar för en grön framtid –

En förpackning i taget

Vi utvecklar, designar och producerar miljövänliga och kostnadseffektiva fiberförpackningar för tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin och produkter för skogsbruk och trädgård.

Fibermaterialet i våra förpackningar är mestadels billig och miljövänlig återvunnen fiber, torv eller halm från spannmål. Beroende på användningsområde kan även mekaniskt eller kemiskt framställda jungfruliga träfibrer användas.

Ryhmäpakkaus.jpgEcopulp-kuitupakkaus1.JPG

Återvunna fiberförpackningar – Vår framtid

De totala koldioxidutsläppen från produkter av återvunna fibrer avsevärt lägre än om man använder andra material för motsvarande ändamål.
Här är de vanligaste fördelarna med produkter av återvunna fiber:
• Biologiskt nedbrytbart
• Närproducerat
• Kostnadseffektivt
• Miljövänligt
• Hållbarhet
• Komposterbarhet
• Förmånlig återvinningskostnad
• Användarvänlighet - säkerhet
• Förbättrad företagsimage

 

IMG_0881[1].jpg

Efter cirka 30 års tillverkningserfarenhet är fibergjuttekniken en tillförlitlig och traditionell förpackningstillverkningsmetod som kan användas på nya och innovativa sätt. Fiberförpackningar skyddar känsliga produkter samt behåller deras kvalitet, fräschör och utseende. Fibermaterialet som Ecopulp använder är mestadels billigt och miljövänligt återvunnet fiber. Beroende på användningsområde används också mekaniskt eller kemiskt framställda jungfruliga träfibrer.

Vid framställning av fibermaterial löses råmaterialet, som oftast består av returpappret, helt upp i vatten till fina fibrer. Blandningen pumpas sedan in i bassängen varifrån det flytande materialet sugs upp i formar med hjälp av vakuum samtidigt som vattnet leds bort. Därefter pressas och torkas det fuktiga materialet. När materialet har torkat pressas det igen vid behov. Maskinerna som används i processen fungerar i ett slutet vattensystem, där vattnet renas och återanvänds. Det uppstår inget avloppsvatten i den processen.

Det finns en grundläggande skillnad vid tillverkning av grova och släta fiberförpackningar. För att få släta förpackningar används en efterpressning där man uppnår slutproduktens höga kvalitet genom att pressa produkten slät och exakt i en het tvåsidig form. Produkter som produceras på detta sätt är tunna men ändå stabila och har en slät yta som är helt tryckbar.

 

Fibermaterial kan formas till nästan vilken tredimensionell form som helst. Slutprodukterna är lätta och hållbara och deras stötdämpning är mycket god. Fiberförpackningar är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara och lätta att göra sig av med. Produkterna kan skräddarsys med hjälp av en mängd olika funktioner, färger och fiberblandningar.